Személyes növekedés együttműködéssel

 

Az elmúlt évtizedekben felerősödött az a gondolat, hogy az összefogás, a szolidaritás új útjait kell megtalálnunk. Fontossá vált a szervezett csoportok, összejövetelek működtetése, a kommunikáció újabb lehetőségeinek felderítése, a tudatos együttműködés.
Az élet külső színterei mellett sokunk fedezi fel magában a belső világot is. Jelentőséget tulajdonítunk élményeink tudatosabb feldolgozásának, keressük életünk értelmét, és személyes változásokkal megyünk elébe a külső eseményeknek. Felfedezzük, hogy bensőnkből is szól egy hang, mely ösztönöz, inspirál. Rádöbbenünk arra, hogy az élet ajándék, melyet kaptunk őseinktől és tovább kell adnunk utódainknak. Nem mindegy azonban, hogyan tesszük ezt! Az élet minőségének megnőtt az értéke, melyet keresünk, és ha megtaláltuk, ápolnunk kell!

Ezeken a gondolatokon eltöprengve mindenkinek saját válaszát kell megtalálnia. Néhányan arra az elképzelésre jutottak, hogy ezt a belső fejlődést össze lehet kapcsolni egy társadalmi közeg kialakításával, mely elismeri ezeket a személyes, szociális és kozmikus értékeket. Az a természetes kiscsoport, mely referenciaként mindannyiunk számára életbevágóan fontos, a család és az összetartó aktív baráti közösség. Ha ezekben a szociális helyzetekben a lényegi értékekben egyet tudunk érteni, már kapunk annyi támogatást, mely egyéni fejlődésünkben megerősít, és megadja a növekedéshez szükséges biztonságot, szeretetet és érzelmi támaszt. Sok -sok embert ismerünk, akik a személyes emberi fejlődés csúcsát képviselik, és mintát nyújtanak millióknak. Ennél sokkal kevesebb kiscsoportot ismerünk, mely ezeket az értékeket megvalósítja. Egy ilyen csoportban való élet olyan szellemi, szociális és érzelmi helyzetet teremt, ahol az egyén valóságnak éli meg a csoporthoz tartozást, melyhez nemcsak érdemes, de jó is tartoznia. Az alkalmazkodás egy ilyen helyzethez nem a megfosztottság hiány-állapotát hozza létre, hanem a további növekedés lehetőségét. A csoport ugyanis többre képes, mint az egyes ember, aki így a csoporton keresztül jut további energiákhoz, a növekedés új állomásához.

A Miskolcról induló, Együtt a teljesebb életért Egyesület is ezt tűzte ki céljául többek között, és megfelelő feltételeket és lehetőséget nyújtja az egyéni-és csoportfejlődéshez.