Kihívás önmagadért -19-nap

Ez már a 19. Nap!
A mai napra egy érdekes feladat jutott.
Olvasd el az alábbi történetet (legalább kétszer) és jegyezd le a személyes meglátásaidat és gondolataidat – akár a noteszedbe vagy akár a csoportba is!
Vélhetően, sokan ismeritek már a történet kzlcsmondatát… Valóban erőtadó… 💓
Íme, a történet.
Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy király, aki egyszer így szólt az alattvalóinak:
„Drága gyűrűket csináltattam és megvásároltam a világ egyik legszebb gyémántját és szeretnék egy üzenetet elrejteni a gyűrűben. Ez az üzenet a hasznomra kell, hogy váljék válságos időkben és az örököseimet is szolgálnia kell.
Egy rövid mondatnak kell lennie, amit a gyűrű gyémántja alá lehet elrejteni.”
Azok, akik a király szavait hallgatták, mind nagyon okosak voltak, és mindannyian hosszú szakaszokat tudtak volna írni, de nem egy olyan rövid mondatot, mely 2-3 szónál nem hosszabb, ami válságos időszakokban támaszként szolgálhat.
Mindenki törte a fejét, de végül nem találtak ki semmit.
A királyt egy öreg szolga nevelte fel. A király édesanyja fiatalon hunyt el és az öreg szolga viselte gondját, így hát a szolgát családtagként kezelték. A király mélységes tiszteletet érzett a szolga iránt, így hát az ő véleményét is kikérte.
Az öregember így válaszolt:
„ – Nem vagyok sem bölcs, sem tanult, de ismerek egy üzenetet. Az életem során, a palotában töltött éveim alatt mindenféle emberekkel találkoztam és egyszer egy varázslóval ismerkedtem meg, akit az Ön apukája hívott meg. Hálájának jeléül ezt az üzenetet adta nekem”.
Ekkor az öreg szolga leírt valamit egy darab papírra és odaadta a királynak.
„ – Azonban, kérem, ne olvassa el – mondta a szolga a királynak, – hanem tartsa elrejtve a gyűrűben és csak akkor nézze meg, amikor már nincs más választása”.
Kisvártatva ellenségek törtek be a királyságba és a király vesztésre állt. A király lóháton menekülni kényszerült, és az ellenségek üldözőbe vették. A király csak egymaga volt, míg az ellenségei sokan voltak. Egyszer csak egy olyan helyre jutott, ahonnét már nem volt kiút – egy sziklafal állta az útját és a visszafordulni sem tudott – eszébe jutott a gyűrű,
elővette és kivette a papírdarabot és elolvasta a rövid üzenetet, ami úgy szólt :
„– Ez is elmúlik”.
Mihelyt elolvasta az üzenetet, mélységes nyugalom vett erőt rajta. Eközben az ellenségei eltévedtek az erdőben és a lovaikat már nem lehetett hallani. A király mélységes hálát érzett az öreg szolgálója és a varázsló iránt.
Ezek a szavak hihetlenek voltak. A papírdarabot visszatette a gyűrűbe, a gyémánt alá.
Azon a napon, amikor visszatért a királyságába, mindannyian győzedelmesnek érezték magukat és nagy pompával fogadták őt és a király fantasztikusan érezte magát.
Az öreg szolga odaállt a király mellé és azt mondta neki:
„– Ez a pillanat szintén alkalmas arra, hogy ismét rávessen egy pillantást a rejtett üzenetre”.
Mire a király azt válaszolta neki, hogy: „– Most, hogy győztem, az emberek ünnepelnek,
nem vagyok sem kétségbeesett, sem egy kilátástalan helyzetben,
miért is nézném meg az üzenetet?”
A szolga így válaszolt:
“– Hallgasson rám, ez az üzenet mind a vérzivataros, mind pedig a jó időkben is találó”.
A király újra felnyitotta az üzenetet.
„- Ez is elmúlik”.
A király újra azt a mélységes benső csendet érezte, mint előtte. Bár éppen ünnepelt, a büszkesége és az egója elillant. A király megértette az üzenetet, megvilágosodott.
Az öreg szolga így szólt: „– Emlékszik mindarra, ami magával történt?
Semmi sem és egyetlen érzés sem állandó.
A jó és a rossz pillanatokat, akárcsak a nappalokat és az éjszakákat, fogadjuk el természetes módon, merthogy az élet természetes részét képezik.”
„A mulandóság állandó”.
Gondolkodj el ezen a történeten és jegyezz fel pár sort a noteszedbe.
Ezen felül, a mai nap központi témajaként vizsgáld meg és használd a mulandóság fogalmát.
Szanszkrit mantra: *Szat-Csit-Ananda *
Létezés – Tudatosság – Gyönyör
Központi gondolat: „Ma észben tartom, hogy szeretek mindent és mindenkit, akivel vagy amivel kapcsolatba kerülök.”
Meditáció magyarul:
Meditáció angolul:
Meditáció szövege:
Üdvözöllek a 19. napon!
Egy indiai monda szerint az élet szeretet, a szeretet az élet.
Mi tartja össze a testet, ha nem a szeretet?
Mi a vágy, ha nem az önszeretet?
És mi a tudás, ha nem az igazság szeretete?
Az eszközök és a cselekedetek lehetnek rosszak, ám a mögöttük megbújó ok mégis mindig a szeretet. Az én szeretete. Az én és az elme habár kicsik, de képesek kitágulni és felölelni az egész univerzumot. A szeretet pedig mindig megmarad.
A szeretet az univerzum legnagyobb ereje.
Képes gyógyítani, inspirálni, és összekapcsolni bennünket felsőbb énünkkel.
A szeretet egy örök, végtelen áldás önmagunk és mások számára, és ha sikerül megtapasztalnunk a szeretet valódi formáját, úgy rátalálunk valódi önvalónkra.
Ahogy egy apró szikra képes lángra lobbantani egy egész erdőt, a szeretet egyetlen szikrája is elégséges ahhoz, hogy megtapasztaljuk a szeretet teljes erejét, földi és isteni arcát.
Az élő szeretet gyakorlata megmutatja az univerzum végtelen bőségét. Mindegy, hogy hány embert szeretsz: önmagadat, a családod, kollégákat, vagy az egész bolygót, a szeretetből soha nem fogsz kifogyni, hiszen a szeretet a lényed legbelső magja.
Az ősi Indiában a szeretet extázisát Anandának hívták. Az ősi látnokok a boldog tudatosságról úgy tartották, hogy az emberi lét célja az Ananda állapot folyamatos fenntartása.
A teremtés összes élőlénye iránt táplált szeretet segít felismerni a bennünk élő lélek való természetét. Szat Csit Ananda: létezés tudatosság boldogság.
A szeretetteljes lét egyre több jót vonz az életedbe, így ha valódi bőséget szeretnél megtapasztalni, éld azt az életet, amelyre teremtettél, áraszd a szeretetet, ami vagy és élvezd, ahogyan az életed ettől százféle módon kivirágzik!
Gyakorold ma a szeretetet kedves megnyilvánulásokkal, gondolatokkal mindenki felé, akivel csak találkozol felismervén, hogy a legnagyobb ajándék, amit csak másoknak adhatsz, maga a szeretet.
Miközben a mai meditációra készülünk, egy pár pillanatra merengj el a mai nap meghatározó gondolatán:
Ma észben tartom, hogy szeretek mindent és mindenkit akivel, vagy amivel kapcsolatba lépek. Ma észben tartom, hogy szeretek mindent és mindenkit akivel, vagy amivel kapcsolatba lépek.
Kezdjünk hát hozzá! Végy fel kényelmes pozíciót, a kezeidet helyezd könnyedén az öledbe tenyérrel felfelé, és hunyd be a szemed. Indulj el befelé abba a csendes térbe, ahol kapcsolódhatsz a felsőbb lényeddel. Engedd el a gondolataidat, és kezdd el figyelni a légzésed. Minden egyes légzéssel egyre jobban ellazulsz, megpihensz, békésebbé válsz. Most pedig lágyan emeld be a Szeretet mantráját. Ismételd és hagyd áramlani magadban erőfeszítés nélküli könnyedséggel.
Szat Csit Ananda, Szat Csit Ananda :
Létezés – Tudatosság – Boldogság,
Szat Csit Ananda.
Ha észreveszed, hogy megzavarnak a gondolataid, a külvilág zaja, vagy a testérzeteid, egyszerűen csak irányítsd vissza figyelmed a mantra ismétlésére: Szat Csit Ananda. Most kérlek, hogy merülj el a meditációban. Én majd figyelem az időt, és lágy kongatással jelzem a mantrázás elengedését: Szat Csit Ananda, Szat Csit Ananda. A kongatást követően hagyj fel a mantra ismétlésével, a tudatosságod hozd vissza a testedbe. Pihenj pár pillanatig, lassan, mélyen lélegezz. Ha készen állsz, lassan nyisd ki a szemed.
Nap közben vidd magaddal isteni küldetésed tudatát azáltal, hogy felidézed a mai nap meghatározó mondatát:
Ma észben tartom, hogy szeretek mindent és mindenkit, akivel vagy amivel kapcsolatba kerülök.
Ma észben tartom, hogy szeretek mindent és mindenkit, akivel vagy amivel kapcsolatba kerülök.
Ma észben tartom, hogy szeretek mindent és mindenkit, akivel vagy amivel kapcsolatba kerülök. Namaste