BACH-virág horoszkóp

KOS és a türelem: Uralkodó, fegyelmezetlen, hajlamos túlzásba vinni a dolgokat. Gyakran megfontolatlanul és meggondolatlanul cselekszik. Képes fejjel a falnak menni. Hajlamos a türelmetlenségre, ha kell neki valami, azonnal akarja. Mivel a viselkedése gyakran ötletszerű, tapintatlan, és hajlamos megbántani másokat. Csak magával törődik, nem érti meg a többiek igényeit. Viharos érzelmei felszínesek, heves vérmérséklete váratlanul indulatosan tör ki. Izgatottságában nehezen fejezik be azt, amibe belekezdett. Szereti a kalandokat az ismeretlent. Hódít. A NEBÁNCSVIRÁG hozza meg a türelmet mások iránt, általa ellazulhat és ismét gyönyörködhet a világban.


BIKA és a hit: Önfejű, makacs, önhitt, lassú, bárkivel képes szembeszállni. zodiacHajlamos lehet zodiaca tehetetlenségre, gyöngéd lelke hamar kedvszegetté válik az élet hányattatásaitól. Vágyakozik a nyugalomra, az állandó biztonságra. Szívesen halogatja teendőit. Azt várja, hogy könnyen eléri a vágyott célokat. Ha nem igy történik, felhagy a kísérletezéssel. Mereven áll, akár a bika. A TÁRNICS virága hozza vissza a mindenségbe vetett bizalmát, hitét és eloszlatja a tépelődését. a tárnics megszünteti a lemondást, a tehetetlenkedést, így bekapcsolódhat ismét a lét folyamatába. Optimista beállítottsága megerősödik.

IKREK és az intuíció: Az ikrek szülöttei erőteljes képzelőerejének köszönheti a sikereit, viszont a folyamatos gondolkodás vagy ötletek áradata kimeríti. Döntésproblémái vannak. Lankadatlan kutatja az igazságot, ám ez a nyughatatlan keresés szétszórja az erőit. Áhítozza a tudást, és a mások véleményét csak azért hallgatja meg, mert nem bízik a saját megérzéseiben. A döntésekhez nincs önbizalma, a lelkében zavar uralkodik, ettől az érzelmei változékonyak lehetnek. Úgy érzi, mintha ketten lennének egy bőrben. Vergődnek a kettősségükből eredő nehézségek hálójában. Az önbizalom hiánya szorongást és ideges feszültséget okoz. A KÉKGYÖKÉR virágának kivonata önbizalmat és hitet ad a megérzéseihez, erősíti intuícióját. Eloszlatja a kétségeit, megszabadítja  a szorongástól. A tudás örökös keresését felváltja a belső szemlélődés, a külvilág helyett inkább önmagától várja a választ.

RÁK és a realitás: Kedélyállapota hullámzó, rendkívül érzékeny, önmagába befelé forduló. Képzelőereje és megérzései igen jól fejlett. Érzelmei ár-apály jellemzi kedélyét és ez kihat a környezetére. Túlérzékenysége miatt minduntalan meghátrál. Az iszalag virágkivonatára van szüksége, mely segítségével előbújhat a páncéljából, visszatérhet a jelenbe, ismét az élet részévé válhat. Az ISZALAG hatására alkotókészségét gyakorlati síkra tereli, végre túljut az álmodozásain és nem hagyja a dolgokat kicsúszni a keze közül. Életcélja és léte valódi oka feltárul előtte és megkezdődhet tevékeny, alkotó korszaka.

OROSZLÁN és a lelkesedés: Nyers, uralkodó, tántoríthatatlan. Komoly igénye, hogy méltányolják és elismerjék. A Nap uralma alatt áll, ezért magánéletében, munkahelyén és a társadalmi életében is a figyelem középpontjában akar lenni. Tekintélyt szeretne, ahogyan a vadon királya. Legfőbb vágya a hatalom, mindig kiköveteli az igazát. Nem szenvedheti az ellenkezést, az alázat idegen tőle. Elvárja, hogy övé legyen az utolsó szó, és másokat igyekszik meggyőzni az igazáról. Rajongó, lelkes természete következtében gyakorta túl buzgón követi a hitét. Egyénisége általában erőteljes és hatérozott. A VASFŰ virágára van szüksége, amely meghozza számára az önuralom bölcsességét és a rugalmasságot mások felé. Önző természetét vezetői képességgé alakítja, amit a külvilág értékelni  fog.

SZŰZ és a szolgálat: Erős késztetést érez mások szolgálatára. Kiszolgáló típus. Még a saját kárára is hajlandó szolgálatot vállalni. Képtelen határvonalat húzni önmaga és a többi ember között, nehezére esik a kérések visszautasítására. Nem tud nemet mondani. Beletörődő természete az elkülönülés légkörét árasztja, gyakran nem áll ki a jogaiért. Sajnos ebből mások sokszor hasznot húznak. Sértődékennyé vállhat. Szolgálatkészsége miatt gyakran mellőzi a saját küldetését, nem a saját útját járja. A KISEZERJÓFŰ kivonata egyensúlyt teremt a többiek és az önmaga szolgálata között. Felismeri az élet igazi szándékát. Jobban látja azokat, akiknek valóban segítenie kell.

MÉRLEG és az egyensúly: Sokat gyötrődik a határozatlansága miatt. Tétova útkereső, ide-oda ingadozik, belső egyensúlyát keresi. Szorult helyzetben érzi magát, mert örökké bizonytalan a választásai helyességében. Mérlegelő típus. Szeszélyessé válhat, hangulatember. Önbizalomhiánnyal küzd, mégis ritkán folyamodik külső segítségért, talán mert még ebben sem biztos. A SZIKÁRKA virágkivonata enyhit a gondjain, meghozza az önbizalmát és helyreállítja a döntésképességét. Hamar megtalálja elveszett belső egyensúlyát.

SKORPIÓ és a szeretet: Mélyen érző típus, hiú, szenvedélyember. Sokat rágódik a dolgokon, nem tud tovább lépni. Hajlamos birtokolni a hozzá közelállókat, magas követelményeket támaszt a kapcsolataiban. Féltékeny, nagyon tud gyűlölni és nagyon tud szeretni. Érzései sérülékenyek, kiváltképp ha semmibe veszik azokat. Emiatt rosszkedvűvé válhat. Uralkodó természetű, ő aztán tudja mi a jó másoknak, ezért akarata érdekében fortélyosan mesterkedik. Akárcsak állatövi jelképe a skorpió, inkább elpusztítja önmagát, mint hogy feladja a küzdelmet. A KATÁNGKORÓ virágkivonata hoz megkönnyebbülést, megnyitja a lelkét, a benne lakozó szeretet felé, csökkenti a követelmények felállását mások felé. Megszabadul a külvilág ellenőrzésétől, a birtoklási vágya mérséklődik, és már nem fogja szeretete börtönébe zárnia  hozzá közelállókat.

NYILAS és az őszinteség: Általában kedves, barátságos álarc mögé rejtőzik, holott lelke mélyén kínokat hurcol. Sok ismerőse között kevés az igazi barátja. Hatalmas nyugtalanság őrli belső énjét, örökös kényszert érez, hogy szemléltesse jelenlétét. Állandóan véleményez. z élet kalandora és szerencselovagja, hajlik a szertelenségre. Kedveli a művészeteket, szellemi ember, filozófus. Személyisége nyugaémát az APRÓBOJTORJÁN virágkivonata hozhatja meg. Öszintévé válik, kimondja és felvállalja véleményét., Ez a virág megnyugtatja és csökkenti gyötrődését. A továbbiakban már nem menekül önmaga elől és felhagy az értelmetlen kicsapongásokkal is.

BAK és a bátorság: Megrögzött konzervatív, nagy akaratereje van, szívós. Akár aszkétává is válhat. Szigorúan lép fel, de mégis szüksége van mások jóváhagyására. Állandóan bizonytalanságban érzi magát. Fél a kudarctól, hátha emiatt nem tűnik olyan sikeresnek, mint amilyennek látszani szeretne. Szereti a megszokásokat, tiszteli a hagyományokat. A biztonság fontos a számára. Inkább lemond a változatosságról is. Személyiségét mégis inkább az aggodalom vezeti, nehogy elrontson vagy elutaítsák. Konok, sokszor makacs. Haragtartóvá is válhat. A jelképévé vált hegyi kecske találó a helyzetére: a meredek sziklán küszködik a fennmaradásért. A BOHÓCVIRÁG kivonata megszabadítja állandó félelmeitől, bátorságot olt belé a mások helyeslése nélkül is, ezáltal jobban mer közeledni is és könnyebben elengedi magát.

VIZÖNTŐ és a nyitottság: Hajlik a hűvös, visszafogott és tartozkodó viselkedésre. Gyakran elhatároltan viselkedik társaságban. Érzelmi világa behatárolt, kapcsolataiban óriási szüksége van a személyes szabadságra és a függetlenségre. Megbizható, kiváló barát, de elkerüli a bizalmaskodást.Eredeti egyéniség, büszkesége és különlegessége fölényessé teszi, emiatt gyakran megritkul körülötte a levegő. A vízöntő alakja jelképezi, mennyit adhatna az emberiségnek, ha egyszer megtanulná az alázatot. Eme tulajdonságai ellensúlyozására a BÉKALILIOM kivonata való. Általa elérzékenyül. leveti a hideg álarcot, amely távol tartotta embertársaitól és enyhíti az elkülönülési vágyát. Nyitotabbá és őszintévé változik. Fölényessége elhalványul, amint rájön, hogy minden ember egyedi és különleges.

HALAK és az érzékenység: Rendkívül érzékeny típus, túláradó szeretet jellemzi. Megérzi mások negatív rezgéseit, a sajátjaként érzi át mások fájdalmát. Sokszor szenved az élet csapásai miatt. Gyakran elégedetlenkedik, mert a világon semmi sem tökéletes, emiatt gyakran értelmezi a világot puszta káprázatként. Minthogy állandóan egy másik világba vágyódik, álmodozik, jó a képzelőereje, a testében való létezést alig viseli el. Jelképe a két egymáshoz kötött, de ellenkező irányba úszó hal, egyik a földhöz, a másik a mennyhez van közelebb. A Halak jegyének szülötteit húzza mindkét irány, kifinomult érzelmi természetük idegessé, ingadozóvá és érzékennyé teszi őket. A halak jegyének a MOLYHOS NAPVIRÁG kivonata felel meg, mert eloszlatja a félelmeket érző természetében, bátorságot önt belé, így végre megszűnik az állandó bizonyítási vágya.